Quạt thông gió hướng trục độ ồn thấp AFLA-7.1D

AFLA 1

Trong kho